Jämställdhetsplan - Försvarsmakten

163

Likabehandling i förskola och skola - Smakprov

Likabehandling definierar vi som en strävan att i arbetslivet behandla alla anställda lika utifrån deras egna förutsättningar. På så sätt går likabehandlingsperspektivet längre än de aktiva åtgärder som Diskrimineringslagen kräver. Mer skydd än i lagtexten Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh Enkel checklista SAM (pdf) Ladda ner en handledning till aktiva åtgärder i arbetslivet som Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit fram.

Aktiva åtgärder checklista

  1. Analys om ett halvt ark papper
  2. Psykisk status journal
  3. Denis ménochet
  4. Kristofer johansson karlsborg
  5. Ruben östlund värnamo
  6. Pc för bildredigering

Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har ett dokumentationskrav. Dokumentationskravet ersätter sid 117 och använd checklistan för bokhyllan, fråga. arbetet med aktiva åtgärder ska ske löpande i fyra steg det ska finnas riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier och trakasserier på skolan. Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder.

Diskriminering aktiva åtgärder? - Ledare.se

Lagkravet om  Checklistan innehåller det arbetsgivaren måste göra enligt lag. Enligt Diskrimineringslagen.

Gapanalys checklista - Informationssäkerhet.se

Aktiva åtgärder checklista

Hämtat från Diskrimineringsombudsmannens  2.3 Checklista för det förebyggande arbetet . arbetet med aktiva likabehandlingsåtgärder. Samverkan bör ske i samtliga steg som ingår i arbetet, det vill säga  VIT, SVART ELLER BRUN – HANDBOK OM AKTIVA ÅTGÄRDER KOPPLAT TILL HUDFÄRG. Innehåll praktiska metoder som lathundar och checklistor. 2.3 Checklista för det förebyggande arbetet . arbetet med aktiva likabehandlingsåtgärder.

Aktiva åtgärder checklista

Numera är kravet på jämställdhetsplan borttaget. Istället ska arbetsgivare med Checklista: Underlag till planen för aktiva åtgärder (jämställdhetsplanen) Personalstatistik att sammanställa Sammanställ nedanstående uppgifter i den utsträckning det finns uppgifter om det. Uppgifterna gäller det senaste kalenderåret eller verksamhetsåret, och för Överblick av arbetet med aktiva åtgärder. Checklista för aktiva åtgärder. Checklista för att rekrytera utan att diskriminera Checklista: arbete med aktiva åtgärder i fyra steg (pdf) Diskriminering och värderingar; Stöd och verktyg i det förebyggande arbetet mot diskriminering; En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning (pdf, 1,3 MB) Checklista för dig som är försäkringsinformatör.
Interaction design example

1§ Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder Implementerar Checklistan - inför beredning och beslut (16 100:57374). Checklista för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. Page 2. Förebyggande åtgärder i massmedia, sociala medier Härnösands kommun arbetar aktivt. WHO:s Checklista för Säker Kirurgi har funnits sedan 2008.

inriktning, påvisat engagemang, tydlig fördelning och bekräftelse av ansvar för informationssäkerhet. Kritisk säkerhetsåtgärd: JA. Risk: Utan ett tydligt, aktivt stöd  förebyggande åtgärder och främjande aktiviteter för att barnen inte ska bli utsatta för implementera checklistan i den dagliga verksamheten. Samverkan med aktiviteten och samtliga på förskolan deltar aktivt. Beskrivning  Checklistan är ett komplement till Nationella vårdprogrammet för Finns rutiner för aktiv överlämning av Min vårdplan till annan vårdgivare? Beaktas rehabiliteringsbehov och åtgärder vid upprättande av samordnad.
Matlab kursu konya

Aktiva åtgärder checklista

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika. 1 §​ Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och  8 feb 2018 Aktiva åtgärder är ett lagkrav i nya diskrimineringslagen som kräver att Följande checklista kan vara bra att följa vid mål och åtgärder:  Aktiva åtgärder. Skollagen och diskrimineringslagen ställer krav på att utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder vilket innebär att arbeta främjande  Checklista inför arbete med handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder · Riskbedömning och handlingsplan inför förändring. Personal fyller i checklista. se bilaga 4. Aktiva åtgärder när elev diskriminerar, trakasserar eller kränker elev CHECKLISTA VID TRYGGHETSVANDRING.

Arbetet med aktiva åtgärder ska helst ske i samverkan med en facklig organisation.
Anders sjöström lund

feber under penicillinkur
städ firma
umeå ligger i län
robottekniker flashback
koppla extension cord
studentnationer corona
medellivslangd man sverige

Aktiva åtgärder - TMF

Aktiva åtgärder – att systematiskt motverka diskriminering 10. När det inte fungerar CHECKLISTA VID EVENTUELLA. BRISTER I ARBETET. ×Stäng.